NAGRYWAM


REKLAMY

Skuteczny spot reklamowy powinien być krótki, czytelny i oryginalny. Powinien wzbudzać zainteresowanie, intrygować i przyciągać uwagę...

ZAPOWIEDZI TELEFONICZNE

DOBRZE PRZYGOTOWANY SYSTEM TELEFONICZNY POWINIEN ZAWIERAĆ: Powitanie, np. witamy, dodzwoniłes się do firmy Xyz...

MULTIMEDIA

Voiceover, dodanie głosu lektora do istniejącej ścieżki dźwiękowej. Tempo i charakter tekstu muszą się mniej więcej zgadzać z tempem oryginału, stąd bardzo ważne jest ...

DLA STACJI RADIOWYCH

Jingiel. Krótka forma muzyczna, identyfikuje stację, jest łącznikiem miedzy piosenkami. Na końcu jingla najczęściej pojawia się logo stacji...

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE ONLINE

GDZIE MOŻESZ MNIE USŁYSZEĆ?


Możesz usłyszeć mnie między innymi w: